Crispo Corners & Crispo Centers

Crispo Corners

Τι είναι τα Crispo Corners;

Πρόκειται για εξουσιοδοτημένα καταστήματα λιανικής πώλησης στα οποία ο καταναλωτής μπορεί να δοκιμάσει και να προμηθευτεί τα κουφέτα Crispo.

1. Προϋποθέσεις Crispo Corner

Το σημείο θα πρέπει να διαθέτει:
 • Προβολή Crispo

Τον ανάλογο χώρο για τη σωστή προβολή του προϊόντος

 • Διαδίκτυο

Site ή λογαριασμούς στα social media

 • Συνθήκες αποθήκευσης & συντήρησης

Τις κατάλληλες συνθήκες συντήρησης του προϊόντος

 • Κωδικολόγιο

Κατ’ ελάχιστον τους 20 top selection κωδικούς

2. Υποστήριξη Crispo Team

 • Δειγματολογιο με δωρεάν προϊόν

 • Διαφημιστικό υλικό (banner, έντυπα, ειδικές κατασκευές)

 • Κατάρτιση προσωπικού

 • Διοργάνωση γευστικών δοκιμών

 • Προβολή μέσω του: www.crispo.gr

Crispo Centers

Τι είναι τα Crispo Centers;

Πρόκειται για εξουσιοδοτημένα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης στα οποία ο καταναλωτής μπορεί να δοκιμάσει και να προμηθευτεί τα κουφέτα Crispo.

1. Προϋποθέσεις Crispo Center

Το σημείο θα πρέπει να διαθέτει:
 • Προβολή Crispo

Τον ανάλογο χώρο για τη σωστή προβολή του προϊόντος

 • Διαδίκτυο

Eshop και λογαριασμούς στα social media

 • Συνθήκες αποθήκευσης & συντήρησης

Τις κατάλληλες συνθήκες συντήρησης του προϊόντος

 • Κωδικολόγιο

 1. Τοποθέτηση στο ράφι τουλάχιστον των 20 top κωδικών Crispo

 2. Δυνατότητα πώλησης του συνόλου του κωδικολογίου Crispo

2. Υποστήριξη Crispo Team

 • Επιδότηση του χώρου που θα διατεθεί από το κατάστημα

 • Δειγματολόγιο με δωρεάν προϊόν

 • Διαφημιστικό υλικό (banner, έντυπα, ειδικές κατασκευές)

 • Κατάρτιση προσωπικού

 • Διοργάνωση γευστικών δοκιμών

 • Προβολή μέσω του: www.crispo.gr

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.