ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Καλώς ορίσατε στο διαδικτυακό τόπο Crispo.gr ® («Διαδικτυακό τόπο»). Ο συγκεκριμένος Διαδικτυακός τόπος προσφέρεται σε εσάς από την RELKON HELLAS SA με έδρα στην Θεσσαλονίκης 84, Μοσχάτο, Ελλάδα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις εφαρμόζονται σε όλες τις επισκέψεις και χρήσεις του Διαδικτυακού τόπου, καθώς επίσης σε όλες τις πληροφορίες, συστάσεις ή/και υπηρεσίες που παρέχονται σε σας από ή μέσω του παρόντος Διαδικτυακού τόπου. Χρησιμοποιώντας τον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο δηλώνετε τη συναίνεσή σας με τους Όρους Χρήσης. Οι εν λόγω Όροι Χρήσης δύνανται να μεταβληθούν ή να τροποποιηθούν με άλλο τρόπο από την RELKON HELLAS SA σε οποιοδήποτε χρόνο. Οι μεταβληθέντες ή τροποποιηθέντες Όροι Χρήσης ισχύουν από τη στιγμή της δημοσίευσής τους στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ

Οι Πληροφορίες είναι αποκλειστικά για σκοπούς γενικής ενημέρωσης. Η RELKON HELLAS SA δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση (ή την αδυναμία χρήσης) του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων ζημιών που προκλήθηκαν από ιούς ή οποιαδήποτε ανακρίβεια ή ατέλεια των Πληροφοριών, με εξαίρεση την περίπτωση που η ζημία είναι αποτέλεσμα δόλου ή σοβαρής αμέλειας από μέρους της RELKON HELLAS SA ή των διαχειριστών της. Επίσης, η RELKON HELLAS SA δεν είναι υπεύθυνη για ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων - χωρίς περιορισμό - ζημιών που προκύπτουν από παράλειψη ή καθυστέρηση στην παράδοση ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υποκλοπή ή χειραγώγηση ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τρίτους ή από προγράμματα υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για ηλεκτρονικές επικοινωνίες και μετάδοση ιών. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχονται ή συλλέγονται μέσω του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου ή σε σχέση με αυτόν, θα χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Οι Όροι Χρήσης υπόκεινται στην RELKON HELLAS SA όπως αυτή δημοσιεύεται στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο.

 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ

Ο συγκεκριμένος διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να παρέχει συνδέσμους σε εξωτερικούς ιστότοπους του διαδικτύου. Η RELKON HELLAS SA δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση ή το περιεχόμενο των ιστότοπων του διαδικτύου που οδηγούν στον παρόντα ιστότοπο ή των ιστότοπων στους οποίους οδηγεί ο παρών ιστότοπος. Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της RELKON HELLAS SA δεν ισχύει σε τυχόν επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας σε τέτοιου είδους εξωτερικούς ιστότοπους ή μέσω αυτών.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά, όλα τα δικαιώματα σε αυτό το Διαδικτυακό τόπο και οι Πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων πνευματικών δικαιωμάτων και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ανήκουν στην RELKON HELLAS SA. Οι χρήστες επιτρέπεται να διαβάζουν το Διαδικτυακό τόπο και τις Πληροφορίες και να δημιουργούν αντίγραφα για προσωπική χρήση, για παράδειγμα μέσω εκτύπωσης ή αποθήκευσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση του Διαδικτυακού τόπου ή των Πληροφοριών, για παράδειγμα αποθήκευση ή αναπαραγωγή (μέρους) του Διαδικτυακού τόπου σε τυχόν εξωτερικούς διαδικτυακούς τόπους ή δημιουργία συνδέσμων, συνδέσμων υπερκειμένου ή συνδέσμων σε βάθος μεταξύ του Διαδικτυακού τόπου και τυχόν άλλων διαδικτυακών τόπων, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση, απαιτεί την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της JRELKON HELLAS SA. Το «Crispo4All®» και όλα τα άλλα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται σε αυτόν το Διαδικτυακό τόπο αποτελούν καταχωρημένα εμπορικά σήματα της RELKON HELLAS SA ή άλλων συνδεδεμένων εταιριών ή θυγατρικών της.

ΑΥΤΟΚΛΗΤΕΣ ΙΔΕΕΣ

Σε περίπτωση που δημοσιεύσετε αυτόκλητες ιδέες ή/και υλικό αποτελούμενο από κείμενο, εικόνα, ήχο, λογισμικό, πληροφορίες ή άλλο (τα "Υλικά") σε αυτό το Διαδικτυακό τόπο ή τα στείλετε στην RELKON HELLAS SA μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή με διαφορετικό τρόπο, η RELKON HELLAS SA θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει, αντιγράψει ή/και να εκμεταλλευτεί εμπορικά τέτοιου είδους Υλικά στο μέγιστο βαθμό και χωρίς χρέωση, ενώ η RELKON HELLAS SA δεν θα δεσμεύεται από οποιαδήποτε υποχρέωση τήρησης απορρήτου σε σχέση με αυτά τα Υλικά. Με το παρόν αναγνωρίζετε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνος και δεσμεύεστε να αποζημιώσετε πλήρως την RELKON HELLAS SA έναντι όλων των ενεργειών, αξιώσεων και υποχρεώσεων που τυχόν υποστεί, υποβληθεί ή επιβαρυνθεί η RELKON HELLAS SA ως αποτέλεσμα της χρήσης ή/και αξιοποίησης των Υλικών που παραβιάζουν τα δικαιώματα (πνευματικής ιδιοκτησίας) οποιουδήποτε τρίτου ή είναι με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ζημιογόνα (παράνομα) έναντι των τρίτων.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι παρόντες Όροι θα διέπονται αποκλειστικά από τους νόμους της Ελλάδας. Όλες οι διαφορές που προκύπτουν σε σχέση με αυτούς τους Όρους Χρήσης, συμπεριλαμβανομένων διαφορών που αφορούν στην ύπαρξη και ισχύ αυτών, θα πρέπει να υποβάλλονται στα αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας, Ελλάδα, εκτός αν κανονιστικές απαιτήσεις με δεσμευτικό χαρακτήρα ορίζουν διαφορετικά.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διέπει τη συλλογή, χρήση και άλλες μορφές επεξεργασίας προσωπικών πληροφοριών από την RELKON HELLAS SA και τον παρόντα ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας τον παρόντα ιστότοπο, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

Ποιος είναι υπεύθυνος για τις πληροφορίες σας;

 

H RELKON HELLAS SA αποτελεί το νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών σε σχέση με το Crispo4All.

Η RELKON HELLAS SA δεσμεύεται να σέβεται και να προφυλάσσει τα προσωπικά δεδομένα που μοιράζεστε μαζί μας.

 

Για ποιο λόγο συλλέγουμε τα προσωπικά σας στοιχεία;

Όταν επιλέγετε να εγγραφείτε ή να επικοινωνήσετε μαζί μας με άλλο τρόπο, θα σας ζητήσουμε κάποια προσωπικά σας στοιχεία όπως όνομα, διεύθυνση, χώρα διαμονής και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Οι πληροφορίες αυτές μας επιτρέπουν να:

 • επικοινωνούμε μαζί σας με προσωπικό τρόπο, όπως για παράδειγμα να απαντήσουμε σε σχόλια ή ερωτήσεις σας, ή αν έχετε επιλέξει να λαμβάνετε τέτοιου είδους ενημερώσεις, να σας ενημερώσουμε σχετικά με το Crispo4All.

 • διαχειριζόμαστε και να ολοκληρώνουμε τις αγορές σας 

 • διαχειριζόμαστε τη συμμετοχή σας σε πιθανούς διαγωνισμούς, προωθητικές ενέργειες, έρευνες ή χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας

 • πραγματοποιήσουμε έρευνα αγοράς και να βελτιώσουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα

 • για στατιστικούς σκοπούς

 • να σας επικοινωνήσουμε μελλοντικές προωθητικές και εμπορικές πληροφορίες συμπεριλαμβανομένης της άμεσης προώθησης προϊόντων

 • διαχειριζόμαστε οποιαδήποτε ερωτήματα ή παράπονα

 • οτιδήποτε άλλο αναφέρεται κατά το χρόνο που συλλέγονται οι πληροφορίες ή σε σχετικό εύλογο χρονικό διάστημα

ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

 

Μπορείτε να μοιραστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα μαζί μας με διάφορους τρόπους, για παράδειγμα:

 • με τη δημιουργία λογαριασμού σας

 • με την εγγραφή σας στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter)

 • με την επικοινωνία με το Τμήμα Καταναλωτών μέσω e-mail, τηλεφωνικώς ή γραπτώς

 • με τη συμμετοχή σε προωθητική ενέργεια, event, διαγωνισμό ή online forum, ή

 • με την αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας απευθείας από τον παρόντα ιστότοπο

 • με τα cookies που τοποθετούνται στον υπολογιστή ή την κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεσθε τους ιστότοπούς μας

ΕΓΓΡΑΦΗ 

 

Θα θέλαμε να σας στέλνουμε πληροφορίες για τα Crispo Επώνυμα Προϊόντα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν μέσω π.χ. ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ταχυδρομείου ή άλλων διαύλων επικοινωνίας, ωστόσο θα πράξουμε κάτι τέτοιο μόνο αν συναινέσετε ρητά να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνία από εμάς.

 

Σας ενημερώνουμε ότι η απόφασή σας να μην προβείτε στην επιλογή αυτή τη δεδομένη στιγμή δεν πρόκειται να επηρεάσει τις προτιμήσεις επικοινωνίας που έχετε ήδη μοιραστεί μαζί μας χρησιμοποιώντας διαφορετικά στοιχεία επικοινωνίας ή διαφορετικό λογαριασμό χρήστη. Θα έχετε πάντα τη δυνατότητα να διαγραφείτε από οποιαδήποτε περαιτέρω επικοινωνία από τη RELKON HELLAS SA σε σχέση με τα Crispo Επώνυμα Προϊόντα κάνοντας κλικ στην επιλογή διαγραφής στο υποσέλιδο των e-mails.

 

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι εάν έχετε διαγραφεί από οποιεσδήποτε επικοινωνίες αναφορικά με τα Crispo Επώνυμα Προϊόντα, λόγω του χρόνου επεξεργασίας και των προγραμμάτων παραγωγής, ενδέχεται να συνεχίσετε να λαμβάνετε επικοινωνίες που βρίσκονται ήδη σε στάδιο παραγωγής. Πώς προστατεύουμε τα στοιχεία σας;

 

Η RELKON HELLAS SA θα λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας προκειμένου να προστατεύσει από την απώλεια ή την παράνομη επεξεργασία των στοιχείων αυτών. Αυτό ενδέχεται να περιλαμβάνει τη χρήση φορμών ασφαλούς εγγραφής, κρυπτογράφηση δεδομένων και περιορισμό πρόσβασης στα προσωπικά στοιχεία σας.

COOKIES ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

 

Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων που αποθηκεύεται από το πρόγραμμα περιήγησης στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεσθε συγκεκριμένες ιστοσελίδες. Το cookie δεν περιέχει ούτε συλλέγει πληροφορίες μεμονωμένα αλλά όταν διαβάζεται από κάποιον διακομιστή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης διαδικτύου μπορεί να δώσει πληροφορίες για να παράσχει μια πιο φιλική στο χρήστη υπηρεσία όπως είναι η ανίχνευση σφαλμάτων.

ΠΑΙΔΙΑ

 

Συνιστούμε θερμά στους γονείς να αναλάβουν ενεργό ρόλο στον έλεγχο της διαδικτυακής δραστηριότητας των παιδιών τους ηλικίας κάτω των δεκαέξι ετών. Η RELKON HELLAS SA εν γένει δεν έχει ως στόχο τη συλλογή προσωπικών δεδομένων ή/και την εκ προθέσεως επικοινωνία με τα παιδιά. Παρόλα αυτά σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσουμε με ένα παιδί θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια εύλογη ευκαιρία στους γονείς ή τους κηδεμόνες να συναινέσουν προτού προβούμε στη χρήση των προσωπικών δεδομένων του παιδιού, εκτός κι αν πρόκειται για μια απλή απάντηση σε ερώτημα ενός παιδιού ή την εξυπηρέτηση αιτήματος ενός παιδιού.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 

Ενδέχεται, κατά διαστήματα, να τροποποιήσουμε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Για το λόγο αυτό, σας ενθαρρύνουμε να ανατρέχετε στην παρούσα πολιτική σε τακτική βάση.